KELMA Kapital & Försäkring hjälper dig att hitta rätt i försäkringsdjungeln av alla försäkringsbolag, banker, värdepappersbolag och deras produkter på marknaden.

Vi är en lokal fristående förmedlare av försäkringslösningar och kapitalplaceringar för företag och privatpersoner.

KELMA är till för dig som vill diskutera försäkringsfrågor och kapitalplaceringar med en kunnig rådgivare som inte har några bindningar till något specifikt försäkringsbolag eller bank.

Vi ser till just Dina behov för att få bästa avkastning, reslutat och försäkringsskydd, snarare än till finansmarknadens.

Din frihet att kunna välja leverantör av försäkring, plattform, skatteskal och placering är KELMA´s ledstjärna!

Följ med oss i framtiden och få "Goda råd på vägen".