Lennart Ljung

Jag startade upp verksamheten under våren 2010 efter att ha arbetat i 22 år inom bank och försäkring.

Mina tidigare anställningar har varit SEB, 1988-1998 och Skandia, 1998-2010.

Arbetar idag som lokal fristående försäkringsförmedlare och investeringsrådgivare för företag och privatkunder.

Mitt målsättning med att vara en fristående aktör är att kunna erbjuda dig den bästa lösningen anpassat utifrån dina specifika behov och önskemål. Detta innebär att jag inte är bakbunden med att bara "sälja" ett bolags produkter eller tjänster.

Jag har ett brett kunnande inom person- /livförsäkring, placeringar, skatt och familjejuridik.