SFM - Svensk Försäkringsförmedlares Förening

Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM, är en branschorganisation för försäkringsförmedlare som objektivt företräder sina kunder. SFM skall tillvarata medlemmarnas intressen vid kontakt med myndigheter, massmedia och försäkringsbolag.

Insuresec  - Licensiering 

Försäkringsförmedlarnas verksamheter regleras huvudsakligen genom lag (2005:405) om försäkringsförmedling samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Det är viktigt att försäkringsförmedlare agerar korrekt, professionellt och med kundens bästa för ögonen. Det var för att säkerställa detta som InsureSec, ett institut för självreglering, bildades av Svenska försäkringsförmedlares förening (Sfm), och en majoritet av de marknadsledande livförsäkringsbolagen.

Nära 2 000 försäkringsförmedlare, som inte är bankanställda, har ingått individuella avtal med InsureSec och därmed förbundit sig att följa InsureSecs regelverk, däribland god försäkringsförmedlingssed, samt uttalanden och beslut av Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd.

Av dessa har 87 % också valt att licensiera sig hos InsureSec. Namn och kontaktuppgifter till de registrerade och licensierade försäkringsförmedlare finns i Förmedlarregistret.