Swedsecs licens - För anställda i värdepappersmarknaden

För anställda på värdepappersmarknaden

Syftet med licensieringen är att upprätthålla allmänhetens förtroende för de företag som verkar på den svenska värdepappersmarknaden. Målsättningen är att en betydande majoritet av alla anställda med kvalificerade arbetsuppgifter och befattningar i företag på värdepappersmarknaden, och som står under tillsyn av Finansinspektionen, ska vara licensierade. Exempel på sådana anställda som behöver licens kan vara rådgivare, mäklare, förvaltare, analytiker, kontrollpersonal och ledning.

För att kvalificera som licenshavare måste personen ifråga vara anställd i ett anslutet företag, få godkänt resultat på något av SwedSecs yrkesanpassade licensieringstest, vara lämplig att inneha licens och följa de regler som gäller på värdepappersmarknaden. Innan licens utfärdas måste han eller hon förbinda sig att följa branschens och det egna företagets regler samt SwedSecs regelverk. Eftersom kunskap är en färskvara måste dessutom licenshavare göra en årlig kunskapsuppdatering inom ämnen som SwedSecs prövningsnämnd har slagit fast.


SwedSec Licensiering AB är ett av Svenska Fondhandlareföreningen helägt aktiebolag som startade 2001-01-01.

Sverige var det fjärde landet i världen som införde licensiering för personer verksamma på finansmarknaden efter USA, Storbritannien och Nederländerna. Till SwedSec har drygt 180 företag på värdepappersmarknaden anslutit sig och ca 23 000 av deras anställda är aktiva licenshavare.