En del av Tydliga

Kelma är en del av serviceorganisationen Tydliga AB. Genom tillhörigheten till Free Broker Group har Tydliga den stora organisationens tyngd och samtidigt närheten till kunderna via de lokala kontoren hos de fristående förmedlarbolagen likt Kelma.