Vad kan vi erbjuda företagskunderna?

Vi hjälper små och medelstora företag med att upprätta olika policys för hur de ska hantera frågorna kring pension, sjukdom, olycksfall, dödsfall, tjänsteledighet och föräldraledighet etc.

Ett företag kan vara bunden till ett kollektivavtal eller hängavtal, vilket ställer krav på företaget om vilka försäkringar etc. som ska finnas. Vanligt är att företag som saknar kollektivavtal men vill att personalen ska få förmåner så likt som möjligt ett kollektivavtal för aktuell branch. Då hjälper vi till att föreslå flera alternativ av de fristående försäkringsbolag på marknaden som kan passa företaget. Vi hjälper till med att förvalta företagets kassa/överskottslikviditet utifrån önskad risk och tidsaspekt.


Exempel på olika delar som vi ger råd kring:

Tjänstepension, Alternativ ITP (sk. tiotaggarlösning), Löneväxling, TGL, TFA, Kompletteringsregeln (köpa ifatt förlorad pension), Grupp-, Sjukvårds-, Olycksfalls- och Sjukförsäkring. Kassaförvaltning och 5:25 bolag (vilande bolag).

Vi hjälper era anställda med att samla in all pensions- och försäkringsinformation från de olika försäkringsbolagen. Därefter gör vi en sammanställning och presenterar den för de anställda.