Kelma Kapital & Försäkring är en lokal fristående förmedlare av försäkringar och arbetar helt på uppdrag av dig som kund.
Vi är inte knuten till någon bank eller något försäkringsbolag, utan har samarbetsavtal med flera av de svenska banker och försäkringsbolagen som finns på marknaden.

Detta gör att vi kan presentera den försäkringslösning eller placering som passar bäst för dig av marknadens hela utbud.

Några av Kelma´s samarbetspartners:

 • Alecta
 • AMF
 • Carnegie
 • Collectum
 • Danica Pension
 • DKV Hälsa
 • Euro Accident Health & Care Insurance
 • Folksam
 • Fora
 • Garantum Fondkommission
 • Länsförsäkringar
 • Movestic
 • SEB
 • Skandia
 • SPP
 • Strukturinvest Fondkommission